2014 Yılında Denetime Tabi Olmaya İlişkin Açıklama ve Örnekler

2014 Yılında Denetime Tabi Olmaya İlişkin Açıklama ve Örnekler

1.        2014 Yılı İçin Dikkate Alınacak Ölçütler

14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5973 sayılı

“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile 1/1/2014 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayan hesap dönemlerinde bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  1. Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
  2. Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.
  3. Çalışan sayısı 250 ve üstü.

Bu ölçütlerin sağlanıp sağlanmadığı 12 Mart 2013 tarihli 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde değerlendirilecektir.

2.        Ölçütlerin Değerlendirilmesine İlişkin Örnek

Söz konusu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde yer alan örnekteki bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetime tabi olma durumu gösterilmiştir:

Hesap dönemleri Bilanço aktif toplamı

75 milyon TL veya üzeri midir?

Yıllık net satış hasılatı

150 milyon TL veya üzeri midir?

Çalışan sayısı 250

veya üzeri midir?

Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu? Denetime tabi midir?
1/1-31/12 2012 Evet Hayır Hayır Sağlamıyor Referans yıl
1/1-31/12 2013 Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans yıl
1/1-31/12 2014 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir
1/1-31/12 2015* Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir
1/1-31/12 2016 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir
1/1-31/12 2017 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir

* 31/12/2015 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya

daha fazla altında kalınmadığı varsayılmıştır.

3.        Çalışan Sayısının Hesaplanmasına İlişkin Örnek

Söz konusu Usul ve Esasların 8 inci maddesinde yer alan örneğe ilişkin 2014 yılı uygulaması aşağıdaki gibidir.

B Şirketi A Şirketinin bağlı ortaklığı olup A Şirketinin C Şirketinde %20 oranında iştiraki vardır. Söz konusu şirketlerin aylık çalışan sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Aylar A Şirketi B Şirketi C Şirketi
Ocak 150 85 90
Şubat 155 90 85
Mart 155 90 70
Nisan 150 95 75
Mayıs 150 90 75
Haziran 145 90 80
Temmuz 145 85 80
Ağustos 140 75 80
Eylül 145 70 85
Ekim 155 80 90
Kasım 155 85 90
Aralık 155 85 70
Toplam 1.800 1.020 970
Yıllık ortalama (Toplam/12) 150 85 80,83

Yukarıdaki tabloda, şirketler itibarıyla yıllık çalışan sayısı ve ortalama çalışan sayısı hesaplanmıştır. Buna göre, A Şirketinin yıllık ortalama çalışan sayısı hesaplanırken; A ve B Şirketlerinin yıllık ortalama çalışan sayılarının tamamı ile C Şirketinin yıllık ortalama çalışan sayısının sadece %20’si toplanır. Dolayısıyla, A Şirketi için toplam yıllık ortalama çalışan sayısı (150 + 85 + (80,83 x %20) = ) 251,17’dir.

4.        Denetimin kapsamından çıkmaya ilişkin örnek

Söz konusu Usul ve Esasların 10 uncu maddesinde yer alan örneğe ilişkin 2014 yılı uygulaması aşağıdaki gibidir.

Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetime tabi olma durumu gösterilmiştir:

Hesap dönemleri Bilanço aktif toplamı

75 milyon TL veya üzeri midir?

Yıllık net satış hasılatı

150 milyon TL veya üzeri midir?

Çalışan sayısı 250 veya üzeri midir? Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu? Denetime tabi midir?
1/1-31/12 2012 Evet Hayır Evet Sağlıyor Referans yıl
1/1-31/12 2013 Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans yıl
1/1-31/12 2014 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabidir
1/1-31/12 2015* Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir
1/1-31/12 2016 Hayır Evet Hayır Sağlamıyor Tabidir
1/1-31/12 2017 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir

* 31/12/2015 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya

daha fazla altında kalınmadığı varsayılmıştır.

Denetime tabi şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, bir hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkar. Örneğin, 1/1/2013-31/12/2013 hesap döneminde denetime tabi olan bir şirketin 31/12/2013 tarihinde sona eren hesap döneminde aktif toplamı 55 milyon TL, yıllık net satış hasılatı 100 milyon TL ve çalışan sayısı 275 kişidir. Şirket, söz konusu hesap döneminde, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı ölçütlerine ilişkin sınırların yüzde yirmiden daha fazla altında kalmıştır.

Bu nedenle şirket, 1/1/2014-31/12/2014 hesap dönemi için denetimin kapsamından çıkar.