Hakkımızda

ŞİRKET PROFİLİ

 

            Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş., elli yıldan beri kamu sektörüyle, özel sektörde hizmet vermiş olan Adnan Ergani’nin önderliğinde, 2014 yılında faaliyete geçmiş olup, yine kamu sektörüyle özel sektörde uzun süre hizmet vermiş olan uzman bir kadroya sahip bulunmaktadır.

Böyle bir kadrodan oluşan müşavirliğimiz, bireysel ve kurumsal tüm müşterilerine en üst kalitede mali danışmanlık, denetim ve muhasebe hizmetleri sunmaktadır.

Hizmet anlayışımız; kamu sektörü ve özel sektör deneyimlerimiz çerçevesinde, her iki kesim arasındaki iletişimin sağlıklı biçimde kurulması ve sürdürülmesi ilkesine dayanmaktadır.

Temel amacımız; özel sektör kuruluşlarının, çağımızın iş anlayışına uygun çerçevede yürütecekleri faaliyetlerine ışık tutmak, kamu ile olan ilişkilerinin sağlıklı bir ortamda sürdürülmesini sağlamaktır.

Bu bağlamda; mali hukukun öngördüğü esaslar doğrultusunda yasal platformun hazırlanmasından, bu platformun kuramsal ve uygulamaya dönük tüm boyutlarıyla ortaya konulmasına kadar tüm aşamaların, girişimcilerin kullanımına sunulmasını, önemli bulmaktayız.

Bu anlayış ve ilkeler çerçevesinde vereceğimiz hizmet; “seri üretim ve her girişimciye bir uzman” anlayışından farklı olarak, bir bakıma “butik ve tam kadro ile hizmet” esasına dayanacaktır. Zira, mali hukukun gerektirdiği sağlıklı işleyişin, ancak bu çalışma yöntemiyle sağlanabileceğine inanmaktayız.