Ortaklarımız

Adnan Ergani (YMM, Yönetim Kurulu Başkanı)

 

İ.Ü. İktisat Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak görev yapmıştır. Kamu ve özel sektörde, 50 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir.

Şirketimizin Kurucu Ortağı’dır.

 

Mustafa Metin Kökavcı (YMM, Bağımsız Denetçi, Sorumlu Ortak-KAYİK Dahil)

 

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak görev yapmıştır. Kamu ve özel sektörde, 30 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir.

Şirketimizin Kurucu Ortağı’dır.

 

Sacit Akdemir (YMM, Bağımsız Denetçi, Sorumlu Ortak-KAYİK Hariç)

 

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak görev yapmıştır. Kamu ve özel sektörde, 30 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir.

Şirketimizin Kurucu Ortağı’dır.

 

Hasan Mimiroğlu (SMMM, Bağımsız Denetçi, Sorumlu Ortak-KAYİK Hariç)

 

Eskişehir-İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. Kamu ve özel sektörde, 30 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir.

Şirketimizin Kurucu Ortağı’dır.