Kurumsal Finans

Kurumsal Finansman

Birleşik Ekol ‘ün Kurumsal Finansman alanındaki fark yaratan yaklaşımı müşterileri ile birlikte onların ekibinin bir parçası, devamı olarak çalışmasından geçmektedir. Müşterilerin işlerini kurma aşamasında başlayan işbirliği, işlerini geliştirme ve büyütme dönemlerinde Stratejik Finansal Danışmanlık çerçevesinde devam etmektedir.

Birleşme ve Satın Alma (M&A) Danışmanlığı

Uzun soluklu olarak verilen hizmetlerin yanı sıra , ulusal ve uluslararası yatırımcı tabanını ve bilgi birikimini kullanmak suretiyle müşterilere Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Birleşme ve Satın Alma işlemlerinde Satın Alma Stratejisinin Oluşturulması, Şirket Değerleme, Due-Dilligence, Sektör ve Rakip Analizi, Vergi Danışmanlığı konularında müşterilerin ihtiyaç duyduğu stratejik danışmanlık kolay anlaşılabilir ve basit bir şekilde verilmektedir.

Hedef Şirket Belirlenmesi, Birleşme Sürecinin Yönetilmesi

Müşterilerin iş sürecinde organik ve inorganik (satın almaya dayalı) büyüme stratejilerinin oluşturulmasında aktif rol alarak Hedef Şirket Belirlenmesinde müşteri adına sektör ve firma araştırması yapılmaktadır. Birleşme Sürecinin Yönetilmesinde ise müşterinin daha az sorun yaşamasını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasında destek verilmektedir.

Proje Finansmanı

Bazı müşteriler satın alma yoluyla büyümek yerine kapasite artırmak veya yatırım yapmak suretiyle büyümeyi tercih etmektedir. Bu aşamada onların Proje Finansmanı ihtiyaçlarının yaptıkları yatırımın özelliklerine cevap verecek şekilde yapılandırılması konusunda aktif görev alınmaktadır. Banka ve finans kuruluşlarından uygun maliyetlerle kredi temin edilmesinde global olmanın avantajı müşteriler ile beraber yaşanmaktadır. Kredi dokümantasyonunun müşteriler adına ilgili finansal kuruluşlarla müzakere edilmesini de kapsayacak şekilde kredi işleminin başlangıcından sonlanmasına kadar tüm işlemler yerine getirilmektedir.

Risk Yönetimi

Müşterilerin işlerinin büyümesi ve gelişmesi neticesinde ihtiyaçları da farklılaşmaktadır. İşlerin büyümesi beraberinde etkin bir Risk Yönetimi yapılandırılmasını da gerektirmektedir. Müşterilerin işleri nedeniyle karşı karşıya kaldıkları finansal ve operasyonel risklerin tespit edilmesine yönelik Risk Haritalarının Çıkartılmasında ve Risklere Karşı Korunma yöntemlerinin geliştirilmesinde uzun soluklu bir iş ortamının yaratılması konusunda müşterilere destek olunmaktadır.

Şirket Değeri Yönetimi

Kurumsal Finansman hizmetinin ürün yelpazesini müşterilerin ihtiyaçları belirlemektedir. Birleşik Ekol ‘ün temel amacı müşteriler ile beraber Şirketlerinin Değerini Maksimize edecek yöntemleri geliştirmek ve bu süreçte optimal sermaye yapısının oluşturulması noktasında azınlık veya çoğunluk hissedar olacak şekilde, finansal yatırımcıların (private equity) şirkete ortak alınması konusunda uluslararası bilgi ve tecrübesi ile müşterileri ile beraber değerlendirilmektedir.