UFRS Eğitimi

(International Financial Reporting Standards / IFRS)Muhasebe mesleğinde Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yeni bir pencere açan ve 01.01.2013 tarihinde uygulanmaya başlanan uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik ana kavramların ve uygulamaların aktarılması hizmetidir .