Uncategorized

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 2016

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 2016

19 Mart 2016 tarihli ve 29658 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar’da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu kararı yazımızın ekinde bilgilerinize sunulmuştur.…

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 2015

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 2015

01 Şubat 2015 tarihli ve 29254 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7149 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar’da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu kararı yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur. Yayımlanan…

TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar için Finansal Raporlama Duyurusu

TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar için Finansal Raporlama Duyurusu

  Kurumumuz tarafından 5/11/2014 tarihinde yayınlanan “Geçerli Finansal Raporlama Çerçevesi” hakkındaki duyuruda, “1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde TMS uygulama kapsamı dışında kalanlar tarafından, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ve eki Tek Düzen Hesap Planının uygulanmasına devam edileceği,…

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar Da Değişik Yapılması Hakkında Karar

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar Da Değişik Yapılması Hakkında Karar

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/3/2014, Resmi Gazete Sayısı: 28941 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin…